Cymru a’r Môr: 10,000 o flynyddoedd o Hanes y Môr

Cymru a’r Môr: 10,000 o flynyddoedd o Hanes y Môr

Regular price £24.99 Sale

This book is also available in English:
Wales and the Sea: 10,000 years of Welsh Maritime History

Mae’r astudiaeth fwyaf cynhwysfawr erioed o hanes y môr yng Nghymru – a gymrodd dros ddegawd i’w hymchwilio a’i chynhyrchu – yn cael ei chyhoeddi’r wythnos yma. Mae’r gyfrol Cymru a’r Môr: 10,000 o Flynyddoedd o Hanes y Môr yn tyrchu i bob agwedd o gysylltiad Cymru â’r môr, o hanes cynnar i’r presennol: o archeoleg i baentiadau a barddoniaeth, o hanes morwrol i wyliau glan y môr.

Enillydd Gwobr Llyfr Morwrol Darluniedig Gorau’r Flwyddyn gan Y Sefydliad Morwrol, 2020, a Gwobr bum mlynedd GT Clark gan y Gymdeithas Hynafiaethau Cymru, 2017-21.

Cynnwys

Rhagair gan y Gwir Anrhydeddus yr Arglwydd Elis-Thomas, PC, AC, y Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon yn Llywodraeth Cymru

Rhagymadrodd: Pobl a’r môr: etifeddiaeth i bawb

Pennod 1: Y môr mewn celfyddyd, cân a llên

 • Celfyddyd Francis Payne
 • Pensaernïaeth y môr
 • Mordwyo yn chwedlau’r Oesoedd Canol
 • Beirdd canoloesol ar y môr
 • Cerfio a chrafu llongau
 • Delweddaeth weledol
 • Cofroddion llongwyr
 • Arloeswyr ffotograffiaeth a ffilm
 • Caneuon y môr

 

Pennod 2: I’r rhai sydd mewn perygl: llywio a diogelwch

 • Medalau am ddewrder
 • Gwell na’r lleill: cwch y peilot
 • ‘A dyma ragolygon y tywydd i longau…’
 • Mesur, marcio a chadw amser
 • Arwyddion môr, goleufeydd a goleudai
 • Cartref teilwng i fad achub

 

Pennod 3: Y môr yn codi ac yn disgyn

 • Prosiect Palaeodirweddau Arfordir y Gorllewin
 • Esblygiad Afon Menai
 • Molwsgiaid, tomenni sbwriel a physgota
 • Disgrifio nodweddion morweddau
 • Llifogydd yng Cymru

 

Pennod 4: Cychod cynhanesyddol a Rhufeinig

 • Cwch euraid Caergwrle
 • Cil-y-coed ac Allteuryn
 • Llongau ar ddarnau bath yng nghelc Rogiet
 • Ymddiried mewn cymorth dwyfol
 • Cwch Barland's Farm

 

Pennod 5: Goresgyniad y Rhufeiniaid a masnachu

 • Cyfleusterau’r porthladd yng Nghaerllion
 • Amddiffynfeydd arfordirol y cyfnod Rhufeinig diweddar
 • Masnach a chludiant yn oes y Rhufeiniaid

 

Pennod 6: Cysylltiadau yn yr Oesoedd Canol cynnar

 • Ffynonellau dogfennol ynghylch mordwyo yn yr Oesoedd Canol cynnar
 • Enwau o Lychlyn ar hyd yr arfordir
 • Y llong na ddaeth o Lychlyn
 • Brwydr Afon Menai
 • Llongddrylliad ar y Smalls

 

Pennod 7: Yr Oesoedd Canol

 • Doc canoloesol Castell Biwmares
 • Castell Rhuddlan a chamlesu Afon Clwyd
 • Y Fflint: cadarnle ar y glannau sydd wedi troi’n ganolfan diwydiant
 • Porthladdoedd a harbwrs y de-orllewin
 • Dwy long a’u tynged

 

Pennod 8: O gyryglau i garacau

 • Llong Magor Pill: llong gyffredin o’r Oesoedd Canol
 • Llong Casnewydd
 • Llechi ar waelod y ill
 • Llongau ar seliau
 • Llongau a ffydd
 • Gwn llaw Enlli

 

Pennod 9: Cymru a’r Môr yn Oes y Tuduriaid

 • Delweddau o longau Oes y Tuduriaid
 • Tŷ masnachwr yn Oes y Tuduriaid
 • Llyfrau’r porthladdoedd a masnach

 

Pennod 10: Llongau masnach yn yr oes fodern

 • Canolfannau adeiladu llongau yng Nghymru
 • Masnach y glannau
 • Gwahanol fathau o gychod a llongau bach: 'smacks', slwpiau, 'trows' a fflatiau
 • ‘Fflatiau Mersi’ a masnach glannau’r gogledd
 • ‘Cynifer o bysgod ag y gwelodd Duw’n dda eu hanfon’
 • ‘Ystyriwch gaethwasiaeth’
 • Llongddrylliad y ‘Bronze Bell’
 • Y llongau wnaeth doi’r byd
 • Cychod Llynnoedd Padarn a Pheris
 • Masnach galch Sir Benfro
 • Odynau calch yr arfordir
 • Perchnogion llongau a chyfranddalwyr lleol
 • Llongau o America yn nyfroedd Cymru
 • Masnachwyr Abertawe a'r fasnach gopr
 • Y fasnach lo
 • Sarah a Primrose
 • Llwytho glo o gychod y gamlas i longau’r cefnfor
 • Gwaredu balast
 • Llongau gosod ceblau
 • Ffatrïoedd tywod

 

Pennod 11: Apêl y môr

 • Yr iot frenhinol Mary
 • Â’u bryd ar ymblesera
 • Gwasanaethau ‘paced’, llongau fferi a llongau pleser
 • Y Kathleen & May
 • Y Rhuban Glas
 • A M Dickie a’i Feibion

 

Pennod 12: Amddiffyn arfordir Cymru

 • Iard Longau Penfro: menter fawr
 • Glaniad y Ffrancod
 • Ysbail o fuddugoliaethau: canonau Napoleonaidd sydd yng Nghymru
 • Robert Seppings ac HMS Conway
 • Y gogoniant a fu: llongau hyfforddi
 • HMS Hamadryad
 • Y llong danfor Resurgam
 • Llong danfor yr H5
 • Saunders-Roe, Biwmares
 •  Sunderland T9044: goroesiad unigryw
 • Y ‘Lightning’ ger Harlech
 • Gwasanaeth Patrôl y Llynges Frenhinol
 • Adeiladu llongau o fferoconcrit
 • Rhyfela heddiw

 

Pennod 13: Llongau fel microcosmau

 • Tipyn o hwyl gan forwr o Rufeiniwr?
 • Marciau seiri Llong Casnewydd
 • Bwyd ar longau
 • Arfau ar longau
 • Yr Ann Francis
 • Darganfyddiadau o’r iot frenhinol Mary
 • Y Royal Charter
 • Bywyd ar fwrdd y ‘Bronze Bell’

 

Pennod 14: Dyfodol i’n gorffennol tanddwr

 • Drylliadau rhynglanwol ym Mae Abertawe
 • Cofnod archaeolegol arforol Cymru
 • Enwi llongau
 • Llongau hanesyddol sy’n dal ar y dŵr
 • Awyrennau gwych
 • Technegau cofnodi
 • Yr olygfa o'r awyr
 • Dogfennau maglau pysgod
 • Newid hinsawdd
 • Modelu llong Casnewydd
 • Achub corff llong Abergwaitha
 • Ynni adnewyddadwy
 • Treillio am dywod a graean
 • Adfywio’r glannau: yr Alice a’r City of Ottawa
 • Erydiad y glannau

 

Pennod 15: Y dreftadaeth arforol a’r gyfraith

 • Diogelu, archaeoleg y môr, a'r gyfraith yn Nghymru
 • Llongau ac awyrennau sy’n eiddo i’r wladwriaeth
 • Cyfraith achub
 • Smyglwyr, llongddryllwyr a môr-ladron
 • Smyglwyr nodedig
 • Yr Ann Francis: y llongddrylliad a’i ganlyniadau
 • Tywod sy’n traflyncu: llongddrylliad y Doleri

 

Pennod 16: Amgueddfeydd: mynediad i bawb

 • Y Gymdeithas Archaeoleg Forwrol
 • Archifau'n ffynonellau ymchwil
 • Modelau ac atgynyrchiadau

 

 • Geirfa
 • Nodiadau
 • Llyfryddiaeth
 • Cyfranwyr
 • Diolchiadau
 • Mynegai

 

Author Comisiwn Brenhinol, Mark Redknap (Golygydd), Sian Rees (Golygydd), Alan Aberg (Golygydd)
Cover Softback
Size 237 x 270
Pages 348
Illustrations 300
ISBN 978-1-78461-563-5