Y Bwthyn Cymreig: Arferion adeiladu tlodion y Gymru wledig 1750-1900

Y Bwthyn Cymreig: Arferion adeiladu tlodion y Gymru wledig 1750-1900

Regular price £29.95 Sale

This book is only available in the Welsh langauge.

Er mai'r bwythyn traddodiadol yw o nodweddion mwyaf arbennig tirwedd Cymru, mae ef bellach yn adeilad eithaf prin am i filoedd o enghreifftiau ohono ddiflannu dros y can mlynedd diwethaf. Er hynny, dysgwyd llawer iawn amando drwy astudio'r adeiladau sydd wedi goroesi a thrwy gofnodi eraill yn ofalus cyn iddynt ddarfod o'r tir. Mae'r waliau o bridd neu goed, y lloriau cerrig a'r toeon o frwyn, tywyrch neu gerrig yn yr adeiladau diymhongar hynny, a'u nodweddion eraill, yn adrodd hanes eithriadol o ddiddorol am draddodiadau lleol arbennig, am y sgiliau a drosglwyddwyd o genhedlaeth i genhedlaeth, ac am ymdrech gwerin gwlad i oroesi.

Author Eurwyn William, 2010
Cover Hardback
Size 280 x 220mm
Pages 288
Illustrations 212
ISBN 9781871184389
Postage £0.00