Trysorau Cudd: Darganfod Treftadaeth Cymru

Trysorau Cudd: Darganfod Treftadaeth Cymru

Regular price £19.95 Sale

Yn Trysorau Cudd dangosir sut y mae treftadaeth Cymru wedi’i hailddarganfod a’i hail-ddehongli yn ystod canrif o ymchwil. Ceir ynddo gant o draethodau ac amryw byd o luniau, ynghyd â rhagymadrodd cryno i bob cyfnod, a’r cyfan yn darlunio safleoedd, adeiladau a henebion sy’n cyfleu hanes Cymru o gyfnod cynhanes hyd heddiw. 

Bydd y llyfr hardd hwn yn gydymaith gwybodus i bawb sy’n ymddiddori ym mywyd a threftadaeth Cymru, boed hwy’n byw yng Nghymru, yn ymweld â hi neu’n ei hedmygu o bell.

Yn fuan ar ôl cyhoeddi Trysorau Cudd, fe ddarlledir ar BBC2 Cymru, o fis Tachwedd 2008 ymlaen, gyfres deledu mewn pum rhan gan y BBC o dan y teitl Hidden Histories. Bydd hi’n dilyn arbenigwyr y Comisiwn Brenhinol wrth iddynt ddadlennu dehongliadau newydd o dreftadaeth Cymru.

 

CYNNWYS

 • Rhagair gan Huw Edwards
 • Capel Cymraeg o Fri: Capel Als, Llanelli


Rhagymadrodd: Trysorau Cudd

Can Mlynedd o'r Comisiwn Brenhinol
Yr Inventories Cynnar
Cloddio ym Mhenllystyn
Houses of the Welsh Countryside
Inventories Morgannwg

Cynhanes

 • Ogof Pen-yfai (Paviland) a Helwyr Oes yr la
 • Wedi Oes yr la
 • Banc Du: Clostiroedd Sarnau Cymru
 • Beddrodau Siambr Neolithig
 • Hengorau Neolithig: Llandygai
 • Carn Meini a Cherrig Glas y Preseli
 • Gweithgynyrchu Neolithig: Ffatri Fwyeill Mynydd Rhiw
 • Llociau Neolithig Mawr: Basn Walton
 • Cylchoedd Cerrig Cymru
 • Tarddiad Bryngaerau


Cymru'r Oes Haearn a Chymru Rufeinig

 • Archwilio Bryngaerau o'r Oes Haearn: Y Gaer Fawr
 • Dehongli Cymru'r Oes Haearn: Yr Hen Gaer
 • Tre'r Ceiri a Chaerau Cerrig Llyn
 • Llociau Amddiffynedig Coll
 • Tirweddau sydd wedi goroesi ers adeg y Ffermwyr Cynhanesyddol: Crosygedol
 • Ymgyrchoedd y Fyddin Rufeinig
 • Datblygiadau mewn Astudiaethau Milwrol Rhufeinig: Tomen-y-mur
 • Ffyrdd Rhufeinig
 • Filau: Llanilltud Fawr
 • Trefi Rhufeinig


Cymru'r Oesoedd Canol Cynnar

 • Arysgrifau Cynnar a'u Hiaith
 • Anheddiad Canoloesol Cynnar: Ynys Gateholm
 • Cofnodi Meini Arysgrifenedig Canoloesol Cynnar
 • Cerfluniau Canoloesol Cynnar
 • Amddiffynfa rhag y Llychlynwyr: Llanbedr-goch
 • Dirgelwch Cloddiau Cymru'r Oesoedd Canol Cynnar
 • Safle Brenhinol: Crannog Llyn Syfaddan
 • Arysgrifau Diweddarach a'r leithoedd arnynt
 • Coffau Brenin: Piler Eliseg
 • Dod o hyd i Safleoedd Crefyddol Canoloesol Cynnar


Yr Oesoedd Canol

 • Y Dirwedd Dirion
 • Cestyll a Llysoedd
 • Y Cestyll a'r Preswylfeydd Diweddarach
 • Bywyd Crefyddol a'r Eglwysi
 • Mynachod a Phererinion
 • Trefi
 • Y Mor a'r Arfordir
 • Tai a Chartrefi
 • Gwaith a Hamdden
 • Coffau a'r Celfyddydau


Cymru Foden Gynnar

 • Ty Hir: Nannerth-ganol
 • Royal House, Machynlleth
 • Manylion Pensaerniol Cudd yn Ninbych
 • Murluniau Eglwysig Ol-Ganoloesol
 • Dr John Davies, Mallwyd a'i Dwr
 • Marsh House: Warws Amddiffynedig
 • Ty Newton (Plas Dinefwr), Llandeilo
 • 'Tapestriau Peintiedig': Darganfyddiadau yn y Ciliau
 • Capel Maesyronnen ger y Clas-ar-Wy
 • Y Twlc Corbelog: 'Palas i Fochyn'


Y Genedl Ddiwydiannol Gyntaf

 • Dod o hyd i Olion Gwaith Copr yn abertawe
 • Cludiant Diwydiannol: Camlas Abertawe a'i Rheilffyrdd
 • Campwaith Peirianyddol: Traphont Ddwr Pontcysyllte
 • Lard Longau Frenhinol a Thref Newydd: Doc Penfro
 • Oes y Gwelliannau
 • Y Trefi Haearn: Blaenagfon
 • Diboblogi'r Uwchdiroedd: Penblaenmilo
 • Cludiant Mor
 • Diogelu'r Lonydd Hwylio: Goleudai
 • Cymru Bictwresg a'r Twristiaid Cynnar: Yr Hafod


Cymdeithas Oes Fictoria

 • Bywyd mewn Bwthyn
 • Lles a'r Tloty: Castell Albro
 • Addysg ac Ysgolion
 • Y Diwydiant Llechi
 • EglwysiOes Fictoria
 • Capel Anghydffurfiol
 • Ystrad Leighton Park
 • William Burges a Phensaerniaeth Uchel-Fictoraidd
 • Anterth Byr y Plasty Fictoraidd
 • Twf Twristiaeth ar Raddfa Fawr


Cymru ym Mlynyddoedd Cynnar yr Ugeinfed Ganrif

 • Sefydliadau Cenedlaethol
 • Adeiladau Swyddogol: Casgliad y Gweithredwyr Gwasanaethau Eiddo
 • Dwr i Birmingham: Cynllun Dwr Cwm Elan
 • Pensaer yn y Gogledd: Casgliad Herbert L. North
 • Mudiad y Gardd-Bentrefi
 • Profiad o Ryfel: Ffosydd Ymarfer Penalun
 • Y Rhwyg o Golli'r Hogia
 • Dyddiau Gorau'r Maes Glo: Pwll Glo Taf Merthyr
 • Moderneiddio yng Nghefn Gwlad: Ffatri Laeth Pontllanio
 • Amddiffyn rhag Goresgyniad yn ystod yr Ail Ryfel Byd


Cymru wedi'r Ail Ryfel Byd

 • Moderniaeth: Ffatri Dunlop Semtex
 • Tai wedi'r Ail Ryfel Byd: Tai Parod Casnewydd
 • Dirywiad Bywyd y Bwthyn: Llythyr Kate Roberts at Peter Smith
 • Dirywiad y Rheilffyrdd: Casgliad Rokeby
 • Clough Williams-Ellis a Poertmeirion wedi 1945
 • Tai Arobryn: 1-6 Little Orchard
 • Pensaerniaeth i Gymru: Plas Menai
 • Cau'r Gwallgofdai
 • Goroeswyr: Gwaith Argraffu Gwasg Gee
 • Eco-dai


Ymlaen i'r Dyfodol

 • Prosiectau Adeiladu Mawr: Stadiwm y Mileniwn
 • Dyddio Gwaith Pen-saer: Old Impton
 • Adeiladau mwen Perygl: Gwersyll Gwyliau Prestatyn
 • Edrych tua'r Dyfodol: Technolegau Digidol
 • Treftadaeth Ansicr: Chwilio am Safleoedd Brwydrau
 • Y Comisiynwyr Brenhinol, 1908-2008
 • Darllen Pellach
 • Prif Gyhoeddiadau'r Comisiwn Brenhinol, 1911-2008
 • Rhestr o'r Cyfranwyr
 • Diolchiadau
 • Map o'r Siroedd Hanesyddol
 • Mynegai
Author A.P. Wakelin (Editor), R.A. Griffiths, 2008
Cover Hardback
Size 248 x 276mm
Pages 328
Illustrations 500
ISBN 9781871184365